Akıllı Su Yönetim Sistemi

SAMPAŞ, kent içinde suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sürecin en etkin şekilde yönetilmesi için uçtan uca modern su yönetim sistemleri sunmaktadır.

Akıllı Su Yönetim Sistemi Hizmetleri

Varlık ve Bakım Yönetimi, ilgili işletmenin demirbaşlarının ve diğer tüm varlıklarının bakım, onarım, güncelleme gibi çeşitli periyodik işlerini de raporlar aracılığıyla takibi kolay hale getirmektedir.


Varlık ve Bakım Yönetimi

Varlık ve Bakım Yönetimi, işletmelerdeki çalışan ve varlıklara çeşitli tanım ve görev atamaları yapılmasını mümkün kılarken, ilgili kurumun tüm çalışanlarının ve çalışmalarının süreç bazlı takibini de sağlamaktadır.

Varlık ve Bakım Yönetimi sistemlerinin işletmelerin iş süreçlerine entegrasyonu ile yöneticilere etkili yönetim ve bilgiye dayalı karar alma konularında kolaylıklar sağlanmaktadır.

Bir diğer yandan Varlık ve Bakım Yönetimi, ilgili işletmenin demirbaşlarının ve diğer tüm varlıklarının bakım, onarım, güncelleme gibi çeşitli periyodik işlerini de raporlar aracılığıyla takibi kolay hale getirmektedir.

Abone Yönetimi

Abone Yönetimi, işletmelerin bünyesinde yer alan tüm abone durum ve işlemleri yönetilebilmektedir. Sistem online sayaç okuma işlemleriyle bütünleşik çalışmakta, banka ödemeleriyle entegre tahakkuk ve tahsilat işlemlerini referans alarak işletmelere gerçek zamanlı abone takip yetkinliği sağlamaktadır.

Akıllı Sayaç Yönetimi

Akıllı Sayaç Yönetimi, abonelerin kartlı ve uzaktan okumalı sayaç verilerinin merkezi sisteme online olarak aktarılması ve dahil edilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve ilgili çözümlerin entegrasyonu işlerini kapsamaktadır. Akıllı Sayaç Yönetimi sayesinde işletme giderleri ve okuma faaliyetleri için harcanan kaynak maliyetleri düşürülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemi, bir işletmenin fiziki sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve kullanılan tüm varlıkların coğrafi olarak haritalandırılması, yönetilmesi ve diğer “Akıllı Su Yönetimi” bileşenleri ile entegre edilmesini sağlamaktadır.  

İzleme ve Kontrol Merkezi

Merkezi İzleme ve Kontrol Sistemi, sahadan gelen tüm verilerin operatörlerin takip edebileceği ve yorumlayabileceği şekilde ekranlara yansıtılmasını sağlamaktadır. Merkez sayesinde geniş bir alana yayılmış organizasyonların tek merkezden detaylı yönetimi mümkün kılınmaktadır.