Akıllı Su Yönetim Sistemi

SAMPAŞ, kent içinde suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sürecin en etkin şekilde yönetilmesi için uçtan uca modern su yönetim sistemleri sunmaktadır.

Akıllı Su Yönetim Sistemi Vizyonu

SAMPAŞ, kent içinde suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sürecin en etkin şekilde yönetilmesi için uçtan uca modern su yönetim sistemleri sunmaktadır.


Türkiye gibi su zengini olmayan ülkeler su kaynaklarını en iyi şekilde geliştirmek, yönetmek, kullanmak ve korumak zorundadır. SAMPAŞ, nüfus artışına paralel olarak dünyada en önemli kaynak haline gelen suyun daha verimli kullanılabilmesi için su idarelerine ve belediyelere "Akıllı Su Yönetimi Çözümleri" sunmaktadır.

SAMPAŞ, kent içinde suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sürecin en etkin şekilde yönetilmesi için uçtan uca modern su yönetim sistemleri sunmaktadır.

Bu süreç içinde, coğrafi bilgi sistemleri tabanlı su dağıtımı ve şebeke yönetimi, kayıp ve kaçakların tespiti, atık su yönetimi, varlık yönetimi, abone tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yönetimi aşamaları yer almaktadır.

Bu sayede su idarelerinin gelirlerinin artması, işletme maliyetlerinin düşmesi, su kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşlara yüksek standartlarda hizmet sağlanması, abone ve su idarelerinin memnuniyetinin arttırılması mümkün kılınmaktadır.