Belediye Gelir Yönetim Sistemi

BGYS;Türkiye genelinde belediyelerimizin gelirlerini artırmayı ve bu sayede vatandaşa yansıyan hizmetlerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Belediye Gelir Yönetim Sistemi Hizmetleri

Sistem üzerinde vergi, kira ve harç borcu olan mükellefler borçlarını ödemedikleri takdirde tespit edilmekte ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını takiben tahsilata yönlendirilmektedirler.


Tahakkuk Artırımı

Akıllı ve otomatik sistemler ve uzman kadromuz sayesinde belediyelerimizin tahakkuk kalemleri ve miktarları Coğrafi Bilgi Sisteminde bulunan doğru bilgilerle güncellenmektedir. Sistem üzerinde vergi, kira ve harç borcu olan mükellefler borçlarını ödemedikleri takdirde tespit edilmekte ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını takiben tahsilata yönlendirilmektedirler.

Mükellef Bilgileri Araştırması

Mükellef Bilgileri Araştırması; kişilerin nüfus ve kütük bilgilerinin, güncel adres ve telefon kayıtlarının, SGK ve Ticaret Odası kayıtlarının tahakkuk artırımı süreçlerinde kullanılmak üzere ilgili makamlardan temin edilmesi ve modellenmesi işlerini kapsamaktadır.

Profesyonel Çağrı Merkezi Hizmetleri

SAMPAŞ, Profesyonel Çağrı Merkezi Hizmetleri ile belediyelerimiz için geciken borçların tahsilata dönüşmesi hususunda zamanında aramalarla sürece müdahale edebilmekte, varsa taksit hatırlatma aramalarını gerçekleştirmekte ve teklif yenileme, yasalara uygun şekilde indirim, araştırma gibi vatandaşlarla birebir temas kurulması gereken konularda iletişimin yürütülmesini sağlamaktadırlar.