Belediye Gelir Yönetim Sistemi

BGYS;Türkiye genelinde belediyelerimizin gelirlerini artırmayı ve bu sayede vatandaşa yansıyan hizmetlerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Neden Belediye Gelir Yönetim Sistemi?

Operasyonel Yük ve Maliyetleri Azaltır,Tahakkuk ve Tahsilatları Artırır


Operasyonel Yük ve Maliyetleri Azaltır

Tahakkuk ve Tahsilatları Artırır

Hizmetlerle İlgili Geri Besleme Sağlar

Kaliteli Hizmet İle Vatandaş Memnuniyetini Artırır