Kentsel Proje Yönetimi

SAMPAŞ, kentlerimiz büyüyüp ve gelişirken belediyelerimize planlı, organize ve bilgiye dayalı yönetilen şehirler yaratmaları için uçtan uca proje hizmetleri vermekte ve ilgili teknolojik altyapıyı sağlamaktadır.

Neden Kentsel Proje Yönetimi?

SAMPAŞ belediyelerimize AKOS kapsamında kentsel proje yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet dahilinde Kentsel Proje Yönetimi uzmanlarımız ilgili belediye özelinde AKOS proje kapsamını belirlemekte, proje planını hazırlamakta ve projenin uygulama aşamasına gelindiğinde süreç yönetimini gerçekleştirmektedirler.


SAMPAŞ Kentsel Proje Yönetimi ile belediyelerimiz;

  1. Şehir Envanteri Oluşturularak Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gerekliliklerini Kolayca Analiz Edebilir ve Bilgiye Dayalı Kararlar Alabilir, 
  2. Hizmetlerin Elektronik Ortamda Sunumu Yoluyla Maliyetlerini Düşürebilir ve Vatandaş Memnuniyetini Artırabilir,
  3. Kendilerine Ait Tüm Verilerin Toplandığı Ortak Güvenli Bir Veri Tabanına Sahip Olabilir,
  4. Kurumlarının İş Süreçlerinde İhtiyaç Duydukları Veri ve Bilgilere Yetki Bazında Erişimlerini Sağlayarak Güvenli ve Etkin Bilgi Paylaşımını Mümkün Kılabilir,
  5. Kurumları Arasında İşbirliği ve Birlikte Çalışabilirlik Yeteneklerinin Gelişmesine Katkıda Bulunabilir
  6. Bilgiye Dayalı Politika ve Karar Oluşturma Süreçleri Geliştirebilirler.