Akıllı Ova Sulama

Proje sulama birliklerinin MIS ve GIS altyapısını merkezi bir veritabanında oluşturmak ve karar destek mekanizmalarını daha verimli çalışabilir noktaya çekmeyi hedefler.

Akıllı Ova Sulama Bileşenleri

Proje sulama birliklerinin MIS ve GIS altyapısını merkezi bir veritabanında oluşturmak ve karar destek mekanizmalarını daha verimli çalışabilir noktaya çekmeyi hedefler.


MIS ve GIS altyapsının oluşturulması ile sulama beyanlarının yönetimi, işletme haritalarının çıkarılması, sahada yapılan kapak açma kapama işlemleri ile birlikte farklı analizlerin tek bir arayüz üzerinden görüntülenmesini hedeflemektedir.

MIS ve GIS altyapısının entegre çalışması sağlanarak parsel bazında yönetim sistemi oluşturulacak ve her parsel için beyanlar analiz edilerek beyan kaçaklarının ve sulama işlemleri ile ilgili kaçakların kontrol altına alınması sağlanacaktır. Bu altyapı kurgulandıktan sonra sulama birliklerinin kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi ile sulama işlemlerinin sulama işletme maliyetlerinin azaltılmasını hedeflemektedir.

Proje bileşenleri bölümüne aşağıdaki şekilde –belki farklı bir resim üretilebilir- bileşenleri gösteren bir şekil eklenebilir.

Bu şeklin altına aşağıdaki ürün bileşen özellikleri yazılabilir

Yönetim Bilgi Sistemi Bileşenleri

 • SİSTEM YÖNETİCİ İŞLEMLERİ PROGRAMI
 • ANALİTİK BÜTÇE VE MUHASEBE SİSTEMİ PROGRAMI
 • GENEL TAHAKKUK VE TAHSİLAT PROGRAMI
 • GENEL YAZIŞMA SİSTEMİ PROGRAMI
 • MECLİS KARARLARI PROGRAMI
 • ORTAK SİCİL PROGRAMI
 • SATINALMA VE TAŞINIR MAL SİSTEMİ PROGRAMI
 • İŞÇİ PERSONEL ÖZLÜK TAKİBİ PROGRAMI
 • NUMARATAJ (BİLGİ SİSTEMİ) PROGRAMI
 • SULAMA BEYAN PROGRAMI

 Coğrafi Veri Üretim Uygulaması

 • Akıllandırılmış Veri Üretimi İşlemleri
 • Parsel sorgulama İşlemleri
 • Parsel Veri Üretimi İşlemleri
 • Kanal Veri Üretimi İşlemleri
 • Kapak Veri Üretimi İşlemleri
 • Kuyu Veri Üretimi İşlemleri
 • Yol Veri Üretimi İşlemleri
 • İdari Sınır Haritalarının Üretimi İşlemleri
 • Uydu görüntülerinin Altlık Olarak Kullanımı

Coğrafi Veri Destekli Analiz Uygulaması

 • Beyan Veren Parsel Analizi
 • Sulanan-Sulanmayan Parsel Analizi
 • Anlık Olarak Sulanan Parsel Analizi
 • Kiracı-Malik Analizi
 • Arazi Sınıfları Analizi
 • Sulama Tipleri Analizi
 • Anlık Açık-Kapalı Kapak Analizi
 • Anlık Kanal Su Bulundurma Analizi
 • Kullanılan İlaç ve Gübre Analizleri
 • Ekim-Hasat Analizi
 • Ekim Yapmayan Parsel Analizi
 • Bitki deseni analizi
 • Dönem Sonunda Verilen Su Miktarı Analizi

Mobil Sulama Beyan Uygulaması

 • Beyan Alma İşlemleri
 • Sicil Bilgileri Sorgulama İşlemleri
 • Parsel Bilgileri Sorgulama İşlemleri
 • Sulama Bilgisi İşlemleri
 • Kapak Durum Sorgulama İşlemleri
 • Kapak Açma Kapama Bilgileri Girişi
 • İlaç ve Gübre Bilgileri Girişi
 • Ekim-Hasat Bilgileri Girişi

Yönetici Karar Destek Uygulaması

 • Karar destek faaliyetlerini hızlandıracak raporların alınması

Kapak Sistemleri Uzaktan Yönetimi

Yönetimi:

Bu proje, tarımsal amaçlı kullanılan bölgelerdeki sulama sahalarında konuma dayalı bilgilerin (parsel büyüklükleri, arazi sınıfları, bitki deseni, sulama şebekesi, sulama kanal bilgileri, ürün bilgileri, sulama bilgileri) ve tarımsal faaliyet gösteren kişi, kurum ve bunlara bağlı sözel verilerin bilgisayar ortamına girilmesi, girilen bu verilerin analizlerinin yapılması ve elde edilen sonuçlara göre sulama suyu miktarının az olduğu dönemlerde suyun en ekonomik şekilde kullanılmasının planlanması amaçlanmaktadır. Bu projede sadece sözel veri yönetimi değil coğrafi verilerin entegrasyonu da sözkonusudur. Sözel ve coğrafi analizlerin ve değerlendirmelerin farklı amaçlar için gerçekleştirilebileceği bir ortam oluşturularak kullanıcıların stratejik kararlar alabileceği bir projedir.

Ayrıca bu otomasyon sistemi ile sulama bölgesindeki su seviye bilgilerinin okunması ve analiz edilmesi, sulama kapaklarının bu veriler doğrultusunda yönetimi sözkonusu olacaktır. Sahada yapılan tüm çalışmaların mobil cihazlar ile anlık olarak merkezdeki verilere güncelenmesi ve mobil cihaz kullanıcılarına görev atama çalışmaları yapılabilecektir. Mevcut tüm bu işlemlerin bir merkezden izlenmesi ve kontrol edilmesinin sağlanmasıda koordinasyonu sağlayan merkez çalışanlarının işlerini daha hızlı ve efektif yapmalarını sağlayacaktır.

Sulama bölgesinde anlık olarak coğrafi veri üzerinden sulanan alanlar, sulanmayan alanlar, su taşıyan kanallar, anlık olarak açık olan kapaklar, sahadaki personelin anlık olarak hangi coğrafi konumda olduğunu gösteren web tabanlı haritalar ile personel, sulama, kapak ve kanal yönetimini kolaylaştırmak ve zamanı ve suyu daha uygun kullanmaktır.