Akıllı Ova Sulama

Proje sulama birliklerinin MIS ve GIS altyapısını merkezi bir veritabanında oluşturmak ve karar destek mekanizmalarını daha verimli çalışabilir noktaya çekmeyi hedefler.

Neden Akıllı Ova Sulama?

Sulamanın anlık olarak izlenmesi, Kanal kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi, Sulama yapılan ve yapılmayan parsellerin analizi


Proje Hedeleri:

 • Coğrafi Bilgi Sistemini oluşturabilecek işletme haritalarının çıkarılması
 • Plansız ve verimsiz su dağıtımının önüne geçilmesi ve sulamanın planlanabilmesi
 • Sulama mevsiminden önce sulama alanı su ihtiyacının belirlenebilmesi ve kaynak ile karşılaştırılarak planlı su dağıtım listelerinin çıkarılabilmesi
 • Aynı su miktarı ile daha fazla verim alınabilme için analizler yapılabilmesi
 • Topraktaki nem ve bitki su ihtiyaçlarının alınabilmesi ve analiz edilebilmesi
 • Sulama oranlarının ve veriminin arttırılması
 • Bitki deseni analizi yapılması
 • Gübre ve ilaç analizlerinin yapılması
 • Kanal kapak sistemlerine uzaktan erişim sağlanması
 • Sulama işleminin analiz uygulamaları üzerinden anlık olarak izlenebilmesi
 • Sulama alanında kullanılan ilaç ve gübre analizlerinin yapılabilmesi
 • Karar destek mekanizmalarının çalıştırılması için coğrafi ve grafik analizlerin yapılabilmesi

Sulama Birlikleri Açısından Proje Kazanımları:

 • Sulamanın anlık olarak izlenmesi
 • Kanal kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi
 • Sulama yapılan ve yapılmayan parsellerin analizi
 • Sulama oranı istatistiklerinin çıkarılması
 • Yıllara göre sulama yapılan ve bırakılan su miktarı analizleri
 • DSI’den talep edilecek yıllık su miktarının,  önceki yıl analizleri baz alınarak yapılması
 • Ekim oranları ve türü analizi
 • Hasat ve verim analizleri yapılarak, verimliliğin arttırılması için çiftçilere danışmanlık yapılması
 • İlaç ve gübre analizleri
 • İlaç ve gübrelerin verime etki analizleri