Akıllı Kent Otomasyon Sistemi AKOS

SAMPAŞ, AKOS projesi çerçevesinde gerçekleştirilen modern kent bilgi sistemi uygulamaları ile bugüne kadar otuzun üzerinde ödüle layık görülmüştür.

Akıllı Ova Sulama Vizyonu

SAMPAŞ olarak temel vizyonumuz Türkiye’de sulama birliklerinin süreç ve ihtiyaçlarını, yazılım otomasyon sistemi özelinde değerlendirerek ve bu konuyla ilgili kapsamlı bir analiz çalışması yaparak, mevcut ve yeni kurulacak sulama birliklerinin iyileştirilmesi, veriminin arttırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için neler yapılması gerektiğini tespit etmektir.


Bu kapsamda sulama birliklerinin sözel verilerini de kullanarak coğrafi tabanlı bir yazılım otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu otomasyon sistemi iş zekası çözümleri ve mobil saha uygulamaları ile de desteklenerek karar destek mekanizmalarının daha etkin ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır. 

Bu yazılım otomasyon sistemi ayrıca mekanik cihazlar ile entegrasyonu sağlayarak uzaktan kapak yönetimini de sisteme dahil edilmiş ve personel verimini arttıracak altyapıyı sulama birliklerine sunar hale getirilmiştir.