Sampaş Yazılımları Artık TSE Belgeli

Sampaş TSE’den TS ISO/IEC 12207* Bilgi Teknolojileri Standardı -Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri (Software Life Cycle Processes) belgesini aldı.

e-Devlet Yaklaşımımız

e-Devlet yerel yönetimlerden başlar. İdealimiz, Türkiye’nin e-dönüşüm sürecinde yerel yönetimleri modernize etmektir.


Türkiye için kentleşme süreci, sadece kentlerdeki hayatı kolaylaştıracak tedbirlerin alınması olarak anlaşılmamalıdır. Kentleşme süreci aslında Türkiye’nin kalkınma stratejisinin en önemli araçlarından biri olarak benimsenmelidir.

SAMPAŞ bu anlamda, kentlerimizin kendi kendilerine yeter hale gelmeleri için en gelişmiş modern kent bilgi sistemi uygulamalarını içerisinde barındıran AKOS platformunu geliştirdi.

AKOS platformu dahilindeki modern kent bilgi sistemi programlarının uygulandığı belediyelerde, ekonomik, sosyal ve kültürel unsurların sağlam temeller üzerine oturması ile Türkiye için hayal ettiğimiz modern ve uygar marka kentler yaratma vizyonuna her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz.

Modern ve Uygar Marka Kentler için AKOS ile Modern Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları