Sampaş Yazılımları Artık TSE Belgeli

Sampaş TSE’den TS ISO/IEC 12207* Bilgi Teknolojileri Standardı -Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri (Software Life Cycle Processes) belgesini aldı.

Neden AKOS?

AKOS uygulamalarını kullanan belediyelerimizin bilgiye dayalı sundukları hizmetler vatandaşların ihtiyaçlarına eksiksiz karşılık vermekte ve belediye-vatandaş ilişkilerini iyileştirmekte büyük rol oynamaktadır.


Belediyelerin Tüm Kent Bilgi Sistemi Gereksinimlerini Tek Bir Çatı Altında Toplar

AKOS ile belediyemizin bütün kent bilgi sistemleri gereksinimleri tek bir çatı altında toplanmıştır. AKOS belediyelerin ürettiği her tür sözel ve konumsal veriyi, ilişkisel yapıda tek bir veri tabanı üzerinde saklamakta ve bu surette operasyonel ve idari bütün faaliyetler için gereken fonksiyonel altyapıyı oluşturmaktadır. Bu altyapı üzerinde tüm veriler (mekan, zaman ve öznitelik) etkin ve ayrıntılı bir şekilde ilişkilendirilebilmekte, tanımlanabilmekte, saklanabilmekte, işlenebilmekte ve analiz edilebilmektedir.

Bilgiye Dayalı Karar Vermeyi Mümkün Kılar & Kaynak Tasarrufu Sağlar

AKOS bilgi paylaşım ve entegrasyon uygulamaları - belediyeler açısından büyük önem arz eden - nüfus, taşınmaz, mülkiyet, altyapı, tesisat ve abonelik gibi bilgilerin kullanımı için, bu verilerin kaynağı ve yasal sahipleri olan kurumlarla online entegrasyon sağlamıştır. Bu sayede AKOS uygulamaları belediyelerimizin en güncel ve en doğru bilgiyi kullanabilmelerini mümkün hale getirmiştir. Güncel ve doğru bilgiyi kullanarak karar veren belediyelerimiz ise bu süreçte zamandan ve paradan tasarruf etmiş, kaynaklarını etkin kullanabilir hale gelmişlerdir.

Vatandaşın Yaşam Kalitesini Yükseltir & Memnuniyet Yaratır

AKOS uygulamaları, vatandaşların belediye ve hizmetlerine zaman ve mekandan bağımsız olarak ulaşabilmelerine ve ilgili işlemlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Kent yaşamını kolaylaştıran AKOS uygulamaları ile belediye hizmetleri standardize edilirken, herkese eşit hizmet anlayışı uygulamada da gerçekleşmektedir. Tümüyle entegre veri tabanı ve bilgi sistemi altyapısı - hizmet süreçlerindeki bilgi eksikliğini ortadan kaldırmak suretiyle - vatandaşa yansıyan problemleri ve koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bürokrasiyi ortadan kaldırmaktadır. AKOS uygulamalarını kullanan belediyelerimizin bilgiye dayalı sundukları hizmetler vatandaşların ihtiyaçlarına eksiksiz karşılık vermekte ve belediye-vatandaş ilişkilerini iyileştirmekte büyük rol oynamaktadır.

Yasa, Yönetmelik ve Standartları Baz Alır

23 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci maddesinin ‘h' bendi ile büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasına “Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri”ni kurmak eklenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesinde ise belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında “Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri”ni kurmak vardır.