Akos Mobil

IOS,Android,Windows işletim sistemli telefon ve tablet PC’lere özel mobil uygulamalar ile belediyelerin operasyonel verilerinin anlık olarak sahada kullanımı ile hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi ve verimin arttırılması sağlanmaktadır.

Akos Mobil Bileşenleri

Mobil Cep Başkan,Mobil Cep Vatandaş,Mobil Numarataj,Mobil İşyeri Ruhsat,Mobil Kabahatler,Mobil Gelirler,Mobil İstek Şikayet,Mobil Ekip Yönetimi,Mobil İmar Bilgileri gibi hizmetler artık hep yanıbaşınızda.


Mobil Cep Başkan:

Mobil cep başkan uygulaması ile online tahsilatların izlenmesi,şikayetlerin ve saha denetim ekiplerinin takibi, bina sakini bilgilerinin dökümü gibi işlemleri sağlanmaktadır.

Mobil Cep Vatandaş

Mobil cep vatandaş uygulaması vatandaşa yönelik tüm bilgilendirme hizmetlerini sunmaktadır. Haberler, duyurular, etkinlikler, kent rehberi ve e-belediye hizmetleri gibi servisler ile  sağlamaktadır.

Mobil Numarataj

Mobil numarata uygulaması belediyelerin mekana dayalı adres bilgilerinin mobil ortamda yönetimini sağlamaktadır. Belediye sınırları içindeki numarataj tabanlı adres bilgilerine saha çalışmalarında daha kolay ulaşılabilme imkanı ve bu bilgilerin güncellenerek, belediye envanterine güncellenmesini sağlanmaktadır.

Mobil İşyeri Ruhsat

Mobil işyeri ruhsat uygulaması ruhsat denetim ekiplerinin denetlediği işletmelere ait ruhsat bilgilerinin sahada sorgulanması, denetim sonuçlarının sisteme sahada girilmesi ve sistemden alınacak çıktıların sahada alınabilmesine imkan vermektedir.

Ruhsat denetim ekipleri, denetim sırasında işletmeye ait doğru ve güncel bilgilere ulaşamaması gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Mobil Kabahatler

Mobil kabahatler uygulaması ile belediye görevlileri tarafından sahada Kabahatler Kanunu gereği uygunsuzluk tespit edildiğinde gerekli idari yaptırım tutanağının ve ceza tahsilatının mobil uygulama aracılığı ile online olarak yapılması sağlanmaktadır.

İdari Yaptırım Karar Tutanağının hızlı ve pratik bir şekilde düzenlenmesi, online tahsilatlarla belediyenin tahsilat takibinin güçlendirilmesi, vatandaşların ödeme için vezneye kadar gitmekten dolayı oluşan zaman kaybını engellenmesi sağlanmaktadır.

Mobil Gelirler

Mobil gelirler uygulaması ile beyan adresine ve sicil bilgilerine göre beyan sorgulama, yeni beyan kaydı oluşturma , otomatik tahakkuk ve  tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Mobil İstek Şikayet

Mobil istek şikayet uygulaması ile belediyeye gelen istek şikayetlerin sahada yetkili personellere görüntülenebilmesi ve personel tarafından şikayetle ilgili işlemlerin yapılmasından sonra sahada şikayetle ilgili sonuç fotoğrafının çekilerek kapatılabilmesi sağlanmaktadır.

Mobil Ekip Yönetimi

Sahada görev yapan belediye ekiplerine görev atamalarının yapılması ve belediye ekiplerinde sahadan anlık kontrol formlarının doldurulması ve gerekli belge ve içeriklerin sorgulanması, erişilmesi ve değiştirilmesi , sahada anlık kontrollerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Mobil İmar Bilgileri

Mobil imar bilgileri uygulaması ile binalara ilişkin imar durumlarının görüntülenmesi, bina resimlerinin, binaya ilişkin evrakların görüntülenmesi ve binaya ilişkin işlemlerin ve kontrollerin yapılması sağlanmaktadır.