Sampaş ARGE Merkezi

Sahip olduğu uluslararası standartlar bugüne kadar çeşitli önemli küresel işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.

AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi)

AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) e-Türkiye sürecinde - yasa, yönetmelik ve standartları baz alarak – uygar bir kent yapısı oluşturulmasına destek vermek için hazırlanmış bir bilişim projesidir.


AKOS projesi kentliyle bütünleşen; vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden; önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen; bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan; şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkarmaktır.