Kentsel Dönüşüm

SAMPAŞ; Mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden oluşan uzman teknik kadrosu ile hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Bileşenleri

Proje Yönetim Hizmetleri, Kentsel Dönüşüm Proje Uygulama Yazılımı,Gayrımenkul Mevcut Durum Tespiti


 • Proje Yönetim Hizmetleri
 • Kentsel Dönüşüm Proje Uygulama Yazılımı
 • Gayrımenkul Mevcut Durum Tespiti
 • Gayrımenkul Mülkiyet ve Yapı İzin Bilgileri
 • Analitik Etüt Çalışmaları
 • Değer Tespit ve Fizibilite Analizleri
 • Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Hazırlanması
 • Dönüşüm Amaçlı İmar Planları ve Kentsel Tasarım Planları
 • Proje Değerleme ve Dağıtım Teklif Listeleri
 • Hak Sahipleri İle Müzakere ve Sözleşmeler
 • Kentsel Dönüşüm Master Planı