Kentsel Dönüşüm

SAMPAŞ; Mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden oluşan uzman teknik kadrosu ile hizmet vermektedir.

Neden Kentsel Dönüşüm?

Türkiye’de 1960 yılları ve sonrası hızlı sanayileşmeye ve ekonomik gelişmelere paralel olarak köyden şehre göç başlamıştır.


Ülke nüfusun şehir merkezlerinde yoğunlaşmasının getirdiği olumsuz baskılar; plansız kentleşmeyi, tarım alanlarının tahribini, ulaşım ve altyapı yetersizliklerini, çevre kirliliğini ve kaçak yapılaşma gibi problemleri de beraberinde getirmiştir. 

Özellikle Türkiye’nin çok yoğun deprem etkinliği altında olması nedeniyle, 1999 yılı Marmara depreminde ve 2011 yılı Van depreminde  riskli binalar yüzünden birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunun sonucu olarak Kentsel Dönüşüm Projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmaz olmuştur.

SAMPAŞ Kentsel Dönüşüm Projeleri ile, bütüncül, insan ve vizyon odaklı, mekansal, toplumsal ve ekonomik gelişme stratejilerin ortaya konulduğu bir planlama yaklaşımı ile prestijli yeni mekanlar yaratmayı hedeflemektedir.