DİJİTAL İKİZ
DİJİTAL İKİZ

Dijital ikizler; gerçek dünyadaki şehir altyapısının, binaların, ulaşım sistemlerinin ve daha fazlasının sanal bir kopyasını oluşturarak akıllı şehirlerin tasarımı ve yönetimi için güçlü bir araç sunmaktadır. Bu teknoloji, akıllı şehirlerde birçok önemli rol üstleniyor.

Dijital ikizler; akıllı şehirlerin sürdürülebilirlik, güvenlik, verimlilik ve yaşam kalitesi gibi hedeflerini destekleyen güçlü bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Gelecekte, bu teknoloji akıllı şehirlerin daha da gelişmesine ve kentlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesine katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu teknoloji, doğal ve sosyal afetlerin, ve her geçen gün şehirlerde yaşayan insan sayısının artmasından ötürü daha çok kullanılacak ve yaşamsal bir çok sorun bu sayede çözülecektir.

İncele
AKILLI ŞEHİRLER
AKILLI ŞEHİRLER

Akıllı şehirler; enerji verimliliği, karbon azaltımı, kaynak yönetimi, toplum katılımı ve veri analitiği gibi araçlarla sürdürülebilirliği teşvik ederek, geleceğin sürdürülebilir kentlerini inşa etmek için önemli bir rol oynamaktadır. Bu şehirler; daha yeşil, temiz ve verimli bir yaşam sunma hedefini destekleyerek, sürdürülebilir bir geleceğin teminatını oluşturmaktadır.

Akıllı şehirler; sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi arasında önemli bir denge sağlamaktadır. Daha yeşil, temiz ve enerji verimli şehirler, hem günümüzdeki hem de gelecekteki nesillere daha iyi bir yaşam sunmanın anahtarıdır.

İncele
KENTSEL<br>DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ
KENTSEL
DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Kentsel dönüşüm; kentlerin özellikle işlevini yitiren, atıl durumda bulunan parçalarının kentin sosyal ve kültürel hayatına, ekonomisine hizmet edebilmesi, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi amacıyla yeniden planlanıp, yeniden yapılanması olarak tanımlanabilir. Ülkemizde daha çok deprem riski ve oluşumu nedeni ile başvurulması gereken bir hizmettir.

İncele
KENT<br>BİLGİ SİSTEMLERİ
KENT
BİLGİ SİSTEMLERİ

Yerel yönetimlerin mekansal nitelikteki idari (Numarataj) ve mülki (Kadastal) verilerini kurumların ana gelir kalemlerini oluşturan vergi ve beyanlarla eşleştirip imar planları gibi yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunan veriler ile zenginleştirerek kurum yöneticilerinin hızlı ve doğru karar almalarını sağlamak adına şehirde ki tüm bu verilere ait öznitelik bilgilerinin toplanarak ve dış kurumların (TKGM, NVİ)  paylaşıma açtığı verileri entegre ederek oluşturulan kurumların karar alma süreçlerini hızlandırırken, gelir kayıp kaçaklarının da minimuma indirilmesini sağlayan ve oluştutulan yapının kent rehberi e-imar gibi vatandaş odaklı uygulamalar sayesinde vatandaşlarla paylaşılmasına imkan sağlayan bilgi sistemidir.

İncele
ŞİRKETLERİMİZ
Değerlerimizden ödün vermeksizin, gelişen ve değişen Dünya konjonktüründe, varlığımızı sürdürebilir kılmak, gücümüzü markalarımız ile sağlamlaştırmak adına bir çok alanda sizlere profesyonel ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz.
Sampaş Akıllı Kentler
Akıllı Kentler
Akıllı Şehirler
SNANO
KARENA
EKD
Metapera
Sampaş Holding